Zwrot towaru

Konsumentom zawierającym umowę kupna - sprzedaży na odległość w Sklepie Internetowy www.happydental.pl, należącego do firmy HAPPYDENTAL Rafał Rogula, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Klient może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostawy towaru, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie. Formularz odstąpienia od umowy znajduje się tutaj i można go przesłać drogą elektroniczną na adres info@happydental.pl. Następnie w przeciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy kupna - sprzedaży Klient zobowiązany jest odesłać zakupiony towar wraz z dokumentem potwierdzającym zakup. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient.

 

Zwroty prosimy wysyłać na adres:

HAPPYDETNAL Rafał Rogula
ul. Bajana 39b/1a
54-129 Wrocław

 

Formularz odstąpienia od umowy (wersja elektroniczna)

 

Wraz z formularzem zwrotu oraz zwracanym towarem Klient powinien przedstawić Sprzedawcy:

  • dowód zakupu (paragon, fakturę imienną)
  • potwierdzenie płatności za zamówienie (w razie braku oryginału dowodu zakupu)
  • datę zakupu
  • dane kontaktowe Klienta
  • numer zamówienia, którego dotyczy zwrot
  • numeru rachunku bankowego, na który Sprzedawca będzie mógł dokonać zwrotu pieniędzy za zwrot zamówienia.

 

Uwaga: Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić jak również ponownie włączyć do sprzedaży ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy w przeciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania zwracanego towaru.

 

Ważne: Klient w chwili odbierania przesyłki z zamówieniem od doręczyciela powinien sprawdzić stan opakowania zewnętrznego. W przypadku zastrzeżeń Klienta do stanu opakowania, stwierdzenia uszkodzenia, przerwania zabezpieczeń i innych uszkodzeń należy w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej doręczającego przesyłkę, sporządzić protokół szkody. Ułatwi on przebieg procesu reklamacyjnego złożonego z powodu uszkodzenia towaru w wyniku niewłaściwego sposobu doręczenia.